ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster วัยเรียน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1วิภาวดี5.004.0080.004
2ชัยบุรี5.004.0080.004
3พุนพิน5.004.0080.004
4พระแสง5.004.0080.004
5บ้านนาเดิม5.004.0080.004
6บ้านนาสาร5.004.0080.004
7ท่าฉาง5.004.0080.004
8พนม5.004.0080.004
9บ้านตาขุน5.004.0080.004
10กาญจนดิษฐ์5.004.0080.004
11ไชยา5.004.0080.004
12เกาะพะงัน5.004.0080.004
13เกาะสมุย5.004.0080.004
14คีรีรัฐนิคม5.003.0060.003
15ดอนสัก5.003.0060.003
16เวียงสระ5.003.0060.003
17เคียนซา5.003.0060.003
18เมืองสุราษฎร์ธานี5.003.0060.003
19ท่าชนะ5.002.0040.002