ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster แม่และเด็ก

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1วิภาวดี5.003.0060.003
2พุนพิน5.003.0060.003
3พระแสง5.003.0060.003
4เวียงสระ5.003.0060.003
5เคียนซา5.003.0060.003
6บ้านนาเดิม5.003.0060.003
7ท่าฉาง5.003.0060.003
8พนม5.003.0060.003
9บ้านตาขุน5.003.0060.003
10กาญจนดิษฐ์5.003.0060.003
11ไชยา5.003.0060.003
12เกาะพะงัน5.003.0060.003
13คีรีรัฐนิคม5.002.0040.002
14ชัยบุรี5.002.0040.002
15ดอนสัก5.002.0040.002
16เกาะสมุย5.002.0040.002
17บ้านนาสาร5.002.0040.002
18ท่าชนะ5.002.0040.002
19เมืองสุราษฎร์ธานี5.002.0040.002