ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster วัยรุ่น

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1กะทู้5.005.00100.005
2ถลาง5.005.00100.005
3เมืองภูเก็ต5.001.0020.001