ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster วัยเรียน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1กะทู้5.005.00100.005
2ถลาง5.004.0080.004
3เมืองภูเก็ต5.003.0060.003