ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

สถานการณ์ความเป็นธรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster แม่และเด็ก

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1กะทู้5.004.0080.004
2เมืองภูเก็ต5.003.0060.003
3ถลาง5.003.0060.003