ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

Best Practice Model

จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอเรื่อง
1เมืองชุมพรวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด
2ท่าแซะรางวัลเหรียญทองระดับประเทศในการดำเนินงาน D-RTI ความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ
3ปะทิวโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
4หลังสวนไม่มี
5ละแมนวัตกรรมบำบัดยาเสพติด
6พะโต๊ะรางวัลผู้สูงอายุต้นแบบ 100 ปี ระดับเขต
7สวีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอ และระดับพื้นที่
8ทุ่งตะโกอสม.ทันตะระดับเขต