ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

Best Practice Model

จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอเรื่อง
1เมืองกระบี่รพ.สต.ดีเด่นระดับประเทศ
2เขาพนมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
3เกาะลันตาผลงาน NCD คุณภาพระดับดีเยี่ยม
4คลองท่อมอำเภอ To be No
5อ่าวลึกโรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต และ ผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด
6ปลายพระยาวัดรอยเท้าช้าง
7ลำทับคลินิกNCD plus
8เหนือคลองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง