ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.ชุมพร
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1ชุมพร5555544.835

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.ชุมพร
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอระดับ
1พะโต๊ะ5
2สวี5
3ละแม5
4ทุ่งตะโก5
5ท่าแซะ5
6เมืองชุมพร5
7ปะทิว5
8หลังสวน5

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35