ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1สุราษฎร์ธานี5555555.005

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40
ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอระดับ
1กาญจนดิษฐ์5
2วิภาวดี5
3พุนพิน5
4พนม5
5เคียนซา5
6บ้านตาขุน5
7ไชยา5
8เวียงสระ5
9ชัยบุรี5
10เมืองสุราษฎร์ธานี5
11คีรีรัฐนิคม5
12พระแสง4
13ท่าฉาง4
14เกาะพะงัน4
15ดอนสัก4
16เกาะสมุย4
17บ้านนาเดิม4
18ท่าชนะ4
19บ้านนาสาร

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35