ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1นครศรีธรรมราช5555555.005

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40
ทั้งหมด 23 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

จ.นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอระดับ
1ฉวาง5
2ช้างกลาง5
3ลานสกา5
4เมืองนครศรีธรรมราช4
5ขนอม
6หัวไทร
7บางขัน
8ถ้ำพรรณรา
9จุฬาภรณ์
10พระพรหม
11นบพิตำ
12สิชล
13ร่อนพิบูลย์
14ปากพนัง
15พรหมคีรี
16พิปูน
17เชียรใหญ่
18ชะอวด
19ท่าศาลา
20ทุ่งสง
21นาบอน
22ทุ่งใหญ่
23เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35