ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate) Cluster วัยรุ่น

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1สุราษฎร์ธานี40.0038.5096.255