ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate) Cluster วัยเรียน

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1สุราษฎร์ธานี35.0033.2595.005