ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate) Cluster ผู้สูงอายุ

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1พังงา40.0037.3393.335