สถานการณ์(Appreciate)

อ.ทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3
#อำเภอ%ระดับ
ไม่พบผลลัพธ์

วันที่ประมวลผล :: 4 กันยายน พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35