ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับอำเภอ
1นครศรีธรรมราช5555555.005
2กระบี่5555555.005
3สุราษฎร์ธานี5555555.005
4ชุมพร5555544.835
5ระนอง4555544.675
6ภูเก็ต5055554.174
7พังงา5055544.004

วันที่ประมวลผล :: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40
ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Appreciate)

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
#เขตMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1เขต 115355554.675

วันที่ประมวลผล :: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 74 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 40 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 40