header
สิ่งแวดล้อม
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : (31/10/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน โรค (13/9/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือยกระดับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาดสดพื้นที่เข (13/9/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวด (10/9/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวด (10/9/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวด (3/9/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจวัดเสียงโครงการบ้านรักสุนัข ม.วลัยลักษณ์ (31/8/2564)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 (31/8/2564)
  อ่านต่อ..