header
วัยรุ่น
  ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรศูนย์อนามัยที่11 (21/1/2564)
  อ่านต่อ..
  ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (20/1/2564)
  อ่านต่อ..
  ประชุมความร่วมมือในการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19ระลอกใหม่ (9/1/2564)
  อ่านต่อ..
  ฝึกอบรมสตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ปี2564 (6/1/2564)
  อ่านต่อ..
  ประชุมคณะทำงานโครงการอาสาพัฒนาเครือข่ายบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (29/12/2563)
  อ่านต่อ..
  ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดพังงา (25/12/2563)
  อ่านต่อ..
  โครงการวัยรุ่นสดใส วัยเรียนน่ารัก รู้จักการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมปี2563 ณ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต (22/12/2563)
  อ่านต่อ..
  ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (21/12/2563)
  อ่านต่อ..