header
เรื่อง : ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศในครอบครัวสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

โลกมันเปลี่ยนไป ถ้าเรายังเลี้ยงลูกแบบเดิม เราอาจจะเสียลูกไป” โครงการส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกและเรื่องเพศในครอบครัวสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กและวัยรุ่น  วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์  2564  ณ ห้องประชุมรพ.สต.สามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ เพื่อการสื่อสารเชิงบวกกับลูกหลานในครอบครัว โดยมีนายวสุพัชร์ แก้วกิ้ม สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นพ่อแม่ที่มีบุตรหลานวัยรุ่น จำนวนทั้งหมด  30 คน 

      พ่อแม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารเชิงบวกกับลูกหลาน จะได้เรียนรู้เรื่องเพศที่ไม่ใช่แค่การมีเพศสัมพันธุ์  แต่เรื่องเพศคือ ชีวิตประจำวันที่เราต้องเจอตั้งแต่แรกเกิด จนวันตายทั้งเรื่องของพัฒนาการแต่ละช่วงอายุผ่านกิจกรรมเส้นชีวิต ซึ่งวัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เต็มที่ หากมีการปิดกั้น ไม่ให้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร กลุ่มเหล่านี้ จะไม่ได้เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการปฏิเสธ การเอาตัวรอด ฯลฯ ในการสะท้อนเวที พ่อแม่ทุกคนมีความรัก ปรารถนาดีต่อลูก แต่ขาดการสื่อสารกันในครอบครัว หรือขาดการรับฟังกันอย่างมีสติทั้งสองฝ่ายจึงทำให้มองภาพเดียวกันแต่ความหมายต่างกัน  รักนะแต่การแสดงออกทำให้ลูกมองไม่เห็นความรักและปรารถนาดีของพ่อแม่  ผ่านกิจกรรมนี้พ่อแม่จะได้ฝึกทักษะการพูดคุยเชิงบวก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทักษะอื่นๆ

     ครอบครัวในยุคปัจจุบัน  เทคโนโลยี เป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเร็ว ส่งผลให้มีทั้งคุณและโทษ สื่อยั่วยุที่เด็กเข้าถึงง่าย  พ่อแม่ไม่มีการพูดคุยกับลูก เจอหน้ากันมีแต่การตำหนิ พูดเชิงลบ หรือตักเตือน แต่ไม่เคยอธิบายบอกเหตุผล จนกลายเป็นความน่าเบื่อเรื้อรังที่จะเข้าใกล้ เหมือนเป็นการผลักไสให้เด็กไม่อยากเข้าใกล้พ่อแม่ ไม่อยากอยู่บ้าน อยากออกไปหาเพื่อนหรือคนที่เข้าใจนอกบ้าน ที่รู้สึกไว้วางใจ มากกว่า ___โลกมันเปลี่ยนไป ถ้าเรายังเลี้ยงลูกแบบเดิม เราอาจจะเสียลูกไป 

     ในการจัดกระบวนการวันนี้ กิจกรรมจบลงพร้อมเสียงหัวเราะและเกิดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านทักษะการสะท้อน และใช้การถามชวนคิด ผู้เข้าร่วมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีสามารถนำกลับไปใช่ได้มีความสนุกสนาน


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...