header
เรื่อง : เปิดห้องเรียนพ่อแม่สื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศในครอบครัว จ.พังงา

เปิดห้องเรียนพ่อแม่ สื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศในครอบครัว

ณ ห้องประชุมรพ.สต.ถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

โดย  สสจ.พังงา สสอ.ทับปุด รพ.ทับปุด รพ.สต.ถ้ำทองหลาง 

วันที่ 2 มีนาคม 2564  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 25 คน เป็นพ่อ แม่ ย่า ยาย      เวทีวันนี้เป็นความคุ้นเคยของสมาชิกในตำบลถ้ำทองหลาง  และมีพ่อจำนวน 3-4 คน ที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่อนข้างดี แสดงความคิดเห็น และหลายครอบครัวเป็นการเลี้ยงดูลูกแบบเปิดใจ มีการสร้างสัมพันธภาพ  มีข้อตกลง  ในบางประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศได้มีการสื่อสาร เรียนรู้  กันในครอบครัว หมายเหตุ :- เรื่องเพศ หากผู้อ่านได้มีประสบการณ์ในการรู้จักเส้นชีวิต คำว่าเพศ ไม่ได้หมายถึงเพศสัมพันธ์ เพียงอย่างเดียว  จะเป็นเรื่องราวที่เป็นพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด- เสียชีวิต  และเมื่อร่างกายมีพัฒนาการในด้านต่างๆ และจะเกิดผล หรือ พฤติกรรมที่แสดงออก อาจจะเป็นแปลกแยกจากวัฒนธรรม ความเชื่อข้อกำหนด ที่เชื่อถือกันมา เช่น พ่อแม่  ลูกมีข้อสงสัย ลูกเกิดมาจากไหน ในความเชื่อส่วนใหญ่จะไม่บอกความจริง ปกปิด โกหก #ลูกมาจากกระบอกไม้ไผ่  #จากกองขยะ 

เพราะเชื่อว่าหากบอกความจริงว่าลูกเกิดจากความรักของพ่อและแม่ และ ได้อยู่ในท้องแม่และ พ่อก็คอยดูแล จนกระทั่งลูกคลอดออกมา  #ความมีคุณค่าในตัวของเด็กอย่างไหนจะดีกว่ากันกับการเก็บมาจากกองขยะ  หากพูดความจริงกลัวลูกจะอยากรู้เยอะส่งผลไม่ดีเวลาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กใจแตก  ฯลฯ และเมื่อสัมพันธภาพเกิดขึ้นการไว้วางใจ ความเชื่อมั่นที่จะสื่อสาร ก็จะเป็นเรื่องไม่ยาก  การไม่ตัดสินลูกก่อน  รับฟังลูกไม่บ่นจู้จี้  ฟังแล้วก็เหมือนกับไม่ยากที่จะนำไปใช้ ___แต่ในความเป็นจริงสิ่งไหนที่เราไม่ได้ปฏิบัติบ่อยๆ ก็จะมีความยาก เพราะฉะนั้น ในกิจกรรมวันนี้ บางครอบครัวก็มีต้นทุนอยู่มาก บางครอบครัวอาจจะต้องไปเริ่มปรับเปลี่ยนที่ตัวพ่อแม่  ก็ค่อยๆ ฝึกกันไป เพื่อครอบครัวของตัวเราเอง อาจจะไม่ใช่สูตรตายตัว  เพื่อลูกจะได้มีที่คุย บอกเล่าปัญหา ให้พ่อแม่ที่บ้านได้รับทราบเป็นคนแรก  และไม่ใช่คนสุดท้ายต่อไป


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...