header
เรื่อง : ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกและเรื่องเพศในครอบครัว สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กและวัยรุ่น

โครงการส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกและเรื่องเพศในครอบครัว

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กและวัยรุ่น

เปิดห้องเรียนพ่อแม่ คุยกับลูกยุคนี้ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลตำบลปากพูน ( บ้านตลาดพฤหัส ) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564เปิดโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปากพูนกลุ่มเป้าหมาย พ่อแม่ ที่มีบุตรหลานวัยรุ่น และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ทั้งหมด 26 คน ทีมวิทยากรกระบวนการ  MT จำนวน 4 คน จาก โรงพยาบาลตำบลปากพูน และ วิทยาจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์  บรรยากาศในการดำเนินการ ได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเสนอความคิดเห็นจากการเรียนรู้กระบวนการ  การสะท้อนความคิด เป็นกลุ่มที่น่าสังเกตกับหลักสูตรนี้  คือ  เหมาะสำหรับ วัยทำงาน ในวันนี้ ได้แนวคิดมุมมอง จากพ่อแม่ ในบทบาทความเป็นแม่  ความคาดหวัง ความรักความห่วงใยกับลูก  แต่ในพฤติกรรมจริง จะแฝงไปด้วยคำบ่นบ่อยๆ ไม่ค่อยฟังลูก  คาดหวังให้เป็นในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ  ทัศนคติและการปรับตัวไม่ค่อยทันกับยุค ไอที ความต้องการลูก  พ่อแม่ต้องปล่อยให้คิดเองได้  ไม่บ่นมาก ต้องการคำพูดเชิงบวก ไม่เปรียบเทียบ และมั่นใจในตัวลูกบ้างในการจัดกระบวนการวันนี้ แม่ และผู้เข้าร่วมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดี. สามารถนำกลับไปใช่ได้  มีความสนุกสนาน ประสานจัดงานโดย รพต.ปากพูนฯ สสจ.นครศรีธรรมราช ศฺอ.11 ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ( p2h )

สนับสนุนโดย  สสส. บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...