พิสูจน์ ใส่หน้ากากอนามัยวิ่ง อันตรายจริงหรือไม่

111

พิสูจน์ ใส่หน้ากากอนามัยวิ่ง อันตรายจริงหรือไม่  แนบบลิ …

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 19 – 59 ปี

620500000005

แบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน (อายุ 19 …

การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวัยเรียน

620500000003-1

แบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับปร …