CLUSTER วัยรุ่น

สรุปรายงานจากการร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ห้อง 924 บัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ นายกสมาคมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สรุปรายงานจากการร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ห้อง 924 บัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ นายกสมาคมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานจ่ายกลาง วันที่15พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานจ่ายกลาง วันที่15พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

                  &n […]

Read Me Leave comment

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ […]

Read Me Leave comment

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ วันที่9-10 ม.ค. 2562

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ วันที่9-10 ม.ค. 2562

                  &n […]

Read Me Leave comment

11 มกราคม2562นางสายใจ โฆษิตกุลพร Cluster วัยรุ่นร่วมงานวันเด็กในสถานพินิจ

11 มกราคม2562นางสายใจ โฆษิตกุลพร Cluster วัยรุ่นร่วมงานวันเด็กในสถานพินิจ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เนื่องด้วยเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเ […]

Read Me Leave comment

วันที่ 3-4 ม.ค 2562 ทีมวัยรุ่น ได้เข้าร่วม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ เขตอำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรีและอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ณ เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง

วันที่ 3-4 ม.ค 2562 ทีมวัยรุ่น ได้เข้าร่วม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ เขตอำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรีและอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ณ เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง

           

Read Me Leave comment

เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียนและถ่ายทำรายการ BIRD EYE VIEW อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561

เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียนและถ่ายทำรายการ BIRD EYE VIEW อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561

                                       🌺 […]

Read Me Leave comment

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ _ Reac YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระบบการบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ _ Reac YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ระบบการบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

                วันที่ 6 […]

Read Me Leave comment

วันที่ 5 กค.2561 เยี่ยมประเมินตามมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเครือข่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น โรงพยาบาลกระบี่ ( Youth Friendly Health Service & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ) เป็นการประเมินรับรองซ้ำ

วันที่ 5 กค.2561 เยี่ยมประเมินตามมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเครือข่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น โรงพยาบาลกระบี่ ( Youth Friendly Health Service & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ) เป็นการประเมินรับรองซ้ำ

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่  ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

                  &n […]

Read Me Leave comment