สรุปผลงานข้อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการประจำปีงบประมาณ2560🐞🐞🐞

สรุปผลงานข้อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการประจำปีงบประมาณ2560🐞🐞🐞

 สรุปผลงานข้s__41779348อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการประจำปีงบประมาณ2560🐞🐞🐞

🐬🐬🐬 จาก การเก็บรวบรวมข้อมูลวัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์ที่ศูนย์อนามัยที่11ในปีงบประมาณ2560พบว่าเป็นมารดาวัยรุ่นทั้งหมด 35 ราย จากมารดาตั้งครรภ์ทั้งหมด 239 ราย คิดเป็น 14.64% ในจำนวนมารดาตั้งครรภ์วัยรุ่น 35 รายนั้นเป็นมารดานอกเขตเพียง 1 รายและอีก 34 รายเป็นมารดาวันรุ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่11 โดยแบ่งแยกได้ดังน

     รพ.สต.เปี๊ยะเนิน 10 ราย

    รพ.สต.แสงวิมาน 9 ราย

    รพ.สต.บางใหญ่ 5 ราย

                                                                   รพ.สต.บางจาก 5 ราย
รพ.สต.บางบูชา 3 ราย
รพ.สต.บางมูลนาก 2 รายcropped-S__8142941.jpg

และ รพ.สต.ที่ไม่มีมารดาตั้งครรภ์วัยรุ่นเลยคือ รพ.สต.วัดลาว และมีมารดาวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำจำนวน 4 ราย คิดเป็น 11.42%ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
🎯🎯🎯เมื่อรวบรวมข้อมูลการคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการคลอดที่ศูนย์อนามัยที่11ในปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีมารดาวัยรุ่นที่มาคลอดทั้งหมด 13 รายจากมารดาคลอดทั้งหมด 79 ราย คิดเป็น 16.46% และพบว่ามารดาวัยรุ่นที่มาคลอดมีภาวะซีด 3 ราย และ 1 ใน 3 รายนั้นยังพบว่าทารกมีภาวะLBW อีกด้วยคือมีน้ำหนักแรกคลอด 2,180 กรัมแต่ยังไม่มีภาวะ BA ในทารกที่คลอดจากมารดาวัยรุ่น
🦀🦀ก่อนจำหน่ายมารดาวัยรุ่นออกจาก รพ.ได้มีการวางแผนครอบครัวให้แก่มารดาวัยรุ่นและมีมารดาวัยรุ่นที่ได้รับบริการวางแผนครอบครัวทั้งหมด 11 รายคิดเป็น 84.61% ส่วนอีก 2 รายผู้รับบริการและญาติปฏิเสธการวางแผนครอบครัวโดยอ้างว่าครอบครัวมีความพร้อมในการเลี้ยง
✈️✈️✈️สิ่งที่ภาคภูมิใจ✈️✈️✈️
การประสานงานเพื่อดูแลมารดาวัยรุ่นภายในโรงพยาบาลสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่างแผนกตั้งแต่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด วางแผนครอบครัว ซึ่งง่ายต่อการดูแลและติดตามผู้รับบริการ
🏝🏝🏝ปัญหาอุปสรรค🏝🏝🏝
การดูแลมารดาวัยรุ่นที่ได้รับการส่งต่อเพื่อไปรับบริการที่สถานบริการอื่นๆยังไม่สามารถติดตามดูแลผู้รับริการได้ทั้งหมด บางรายไม่ได้รับการวางแผนครอบครัวก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำตามมา
💝💝💝ข้อเสนอแนะ💝💝💝
1.ควรมีช่องทางการติดตามมารวัยรุ่นที่ได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการอื่นๆให้ครอบคลุม
2.ควรสร้างความตระหนักให้มารดาวัยรุ่นเห็นความสำคัญของการเว้นระยะการมีบุตรโดยเริ่มตั้งแต่ตอนฝากครรภ์เพราะเป็นจุดแรกที่ได้ให้บริการมารดาวัยรุ่นและควรเน้นย้ำเมื่อมาอัลตราซาวด์ตอนอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ที่ห้องคลอดทุกราย
3.ควรมีการส่งต่อข้อมูลคืนกลับให้แก่พื้นที่ใน รพ.สต.เพื่อการติดตามเยี่ยมทั้งมารดาวัยรุ่นและดูพัฒนาการทารกในช่วงเวลาต่อไป
Cr:🌷🌷ปรียานุช มณีโชติ🌷🌷
:🌹🌹อมรทิพย์ วงศ์เมือง🌹🌹
s__46981271

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *