ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ #ในวัยรุ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิงกัน 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ #ในวัยรุ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิงกัน 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

 

s__71942243 s__71942242 s__71942241 s__71942240 s__71942239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
#ในวัยรุ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิงกัน 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
#ประธานโดยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
#นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เลขานุการคณะกรรมการ
#ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 28 คน
_ประเด็นปัญหาคืออัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นร้อยละ 17
_ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแต่ละกระทรวงได้ทราบบทบาทหน้าที่ และนำเสนองานที่ดำเนินการ และ การจัดตั้งคณะทำงาน
เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และ มาร่วมบูรณาการแผน นำเสนอในการประชุมครั้งที่ 2 / 2561 ในเดือนสิงหาคม 2561
_ทีมเลขานุการ ( นพ.สาธารณสุขจังหวัดพังงา / หัวหน้างานส่งเสริม สสจ.พังงา และ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น ) นำเสนอและสรุปประเด็น และตลอดจนการจัดตั้งคณะทำงาน คิดว่าเป็นการนำที่ดี ในเนื้อหาสาระในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
#ขอบคุณทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ตัวแทนศูนย์อนามัย
_นางสายใจ โฆษิตกุลพร
_นส.ปรียานุช มณีโชติ
_นส.ประภาวดี สวัสดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *