การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม:EHA

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Accreditation:EHA)

>>>คือ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การประเมิน และรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น

เอกสารดาว์โหลด(Update มกราคม2563)

 

มาทำความเข้าใจเรื่อง..การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) แบบง่ายๆกันนะครับ.. 😀

 

slide4

 

tag-eha1