งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง

am1-3

วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2560 นักวิชาการสาธารณสุข จากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.นศ. ออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนังเพื่อตรวจสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกอาคาร และความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่-ผู้ป่วย เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบแอร์ ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำ-ห้องส้วม เพื่อให้ได้มาตรฐานและให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อไป

 

Cr.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.นครศรีธรรมราช

Related posts