กิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” (Global Hand Washing Day) ปี 2018

s_8728260080913

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่11 จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” (Global Hand Washing Day) ปี 2018 (16/10/2561)

s_8728260080913

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่11 จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” (Global Hand Washing Day) Theme ปี 2018 ณ คลินิก          ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 โดยมี นพ.วินัย ตันติธนพร  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 กล่าวเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตล้างมือ 7 ขั้นตอน จัดนิทรรศการให้ความรู้ ทดสอบมือสะอาดด้วยเครื่องส่องมือ เล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัลพร้อมเดินรณรงค์และมอบของที่ระลึกแก่ผู้มารับบริการในโรงพยาบาล การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ ประชาชนทั่วไป ล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน เป็นประจำ ก่อนและหลัง ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น จะช่วยป้องกันเชื้อโรคและรักษาสุขภาพที่ง่ายที่สุด ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่และประชาชนสนใจร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก…<คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม>

Related posts