Hello Test..Test!

การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม บ้านเลขที่ 11/7

ยินดีต้อนรับสู่เว็บเพจกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11

…..เว็บเพจกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อให้บริการวิชาการและสื่อสารกิจกรรมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งในระหว่างนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซด์ ผู้เยี่ยมชมสามารถติชมและให้ข้อเสนอแนะได้ตามความเหมาะสมนะครับ..

ขอบคุณครับ

Env.Health11 Team

 

 

Related posts