งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง

am1-3

วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2560 นักวิชาการสาธารณสุข จากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.นศ. ออกตรวจ…

Read More