5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน (Phuket Say No To Foam)

image_6de4f06

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่…

Read More

สสจ.กระบี่ ร่วมจัดบูธกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.60 ณ ลานพระอาทิตย์ อบจ.กระบี่

image_bdab25d

สสจ.กระบี่ ร่วมจัดบูธกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.60 ณ ลานพระอาทิตย์ อบจ.กระบี่      วั…

Read More