งานทันตสาธารณสุข

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
Read Me Leave comment

E-book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ฉบับเผยแพร่

E-book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา  ฉบับเผยแพร่

E-book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดข […]

Read Me Leave comment

การแปรงฟันบริหารสมอง

การแปรงฟันบริหารสมอง https://www.youtube.com/watch?v=ey97WhkFH4Y […]

Read Me Leave comment

หนูเพชร

หนูเพชร

NuPETHS The Heroes 3D Animation 1.หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน ข้อปฏิบัติ […]

Read Me Leave comment

รวมสื่อให้ความรู้สุขภาพช่องปาก

สื่อให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพช่ […]

Read Me Leave comment

E-book คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับเผยแพร่

E-book คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับเผยแพร่

  E-book คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ร […]

Read Me Leave comment

การปฏิบัติตนเมื่อต้องการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19

การปฏิบัติตนเมื่อต้องการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19

การปฏิบัติตนเมื่อต้องการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ COV […]

Read Me Leave comment

แปรงสีฟันดี มีระยะห่าง

แปรงสีฟันดี มีระยะห่าง

แปรงสีฟันดี มีระยะห่าง https://multimedia.anamai.moph.go.th/infog […]

Read Me Leave comment

ผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ขณะตั้งครรภ์ จากโรคติดเชื้อในช่องปาก

ผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ขณะตั้งครรภ์ จากโรคติดเชื้อในช่องปาก
Read Me Leave comment

รวม QR code ฟันสวยฟ้าผ่า

QR CODE รวมวิธีดูแล สุขภาพช่องปากของน้องๆหนูๆ ไขข้อสงสัยของผู้ปกค […]

Read Me Leave comment

QR สื่อทันตสุขศึกษา

QR สื่อทันตสุขศึกษา

Cr : คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.

Read Me Leave comment