งานทันตสาธารณสุข

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
Read Me Leave comment

QR สื่อทันตสุขศึกษา

QR สื่อทันตสุขศึกษา

Cr : คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.

Read Me Leave comment

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
Read Me Leave comment

พันธกิจ

พันธกิจ
Read Me Leave comment

สถานการณ์ รายงาน ตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข

สถานการณ์ รายงาน ตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข

ระบบข้อมูล/สถานการณ์การดำเนินงาน ระบบข้อมูล เพื่อ monitor และ ติด […]

Read Me Leave comment

Action plan งานทันตสาธารณสุข ปีงบ 2563

Action plan งานทันตสาธารณสุข ปีงบ 2563
Read Me Leave comment

Post ID: 212

QR code สำหรับ สื่อความรู้ทันตสุขศึกษา Cr: คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.

Read Me Leave comment

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Read Me Leave comment

มาตรฐานงาน

มาตรฐานงาน
Read Me Leave comment

ผังโครงสร้าง

ผังโครงสร้าง
Read Me Leave comment