อาทิตย์. เม.ย. 5th, 2020

เด็กปฐมวัย 4.0 ต้องสูงดีสมส่วน

2 min read

สื่อ Motion Graphic จำนวน 8 ตอน ได้แก่

คุณพ่อคุณแม่สามารถคลิกลิงค์เพื่อชมวิดีโอได้เลยคะ
1. เด็กปฐมวัย ๔.๐ ต้องสูงดีสมส่วน
2. ทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน
3. หญิงตั้งครรภ์กินอย่างไรให้ลูกสูงดีสมส่วน
4. หญิงให้นมบุตรกินอย่างไรให้ลูกสูงดีสมส่วน
5. ทารกอายุ ๖-๑๒ เดือน กินอย่างไรให้ลูกสูงดีสมส่วน
6. เด็กอายุ ๑-๓ ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน
7. เด็กอายุ ๔-๕ ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน
8. รู้ได้อย่างไรว่าเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน