อาทิตย์. เม.ย. 5th, 2020

การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค (PP Accreditation) เขตสุขภาพที่11 ภายใต้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN

9 min read
timeline_20170810_184137

สรุปการประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค (PP Accreditation)
เขตสุขภาพที่11 ภายใต้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN
วันที่ 09/08/60 เวลา14.30น.-16.30น. cluster แม่และเด็ก
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กจาก สสจ. ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช, ชุมพร, กระบี่และ รพ วชิระภูเก็ต แพทย์หญิง วรลักษณ์ คุณฉลอง คุณวีรวรรณ และสุวณีย์
เพื่อทำความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ การ Scoring PP_Excellence ภายใต้กรอบปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN ในระดับอำนวยการและระดับสถานบริการ ซึ่งในกลุ่มได้ชวนพูดคุยหารือและสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1.ประเด็น Health literacy
ด้านแม่
1. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จเรื่องอัตราหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกมีภาวะเสี่ยง จำเป็นต้องมี เนื่องจากสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ซึ่งรพ ที่มีข้อมูลตัวนี้ได้มีการจัดเป็นคลินิกฝากครรภ์เสี่ยงเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างจังหวัดกระบี่ ข้อมูลตัวนี้admin ได้เพิ่มใน pp special และดึงข้อมูลออกมาได้ทาง data exchange ส่วนจังหวัดอื่นๆ อยากได้เหมือนกันโดยขอให้ทาง ศูนย์อนามัยช่วยดำเนินการต่อว่าต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ข้อมูลตัวนี้ซึ่งต้องปรึกษาทีม IT ของศูนย์ แล้วแจ้งให้ สสจ. ปฏิบัติต่อไป
2. อัตราของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งในทางปฏิบัติแต่ละจังหวัดจะไม่ผ่านเกณฑ์ตัวนี้ ถ้าดูข้อมูลจาก paper ซึ่งมันจะไม่เท่ากับข้อมูลจาก HDC ทางศูนย์ฯ ได้ชี้แจงว่าเราใช้เกณฑ์เปรียบเทียบกับระดับสถานบริการ จังหวัด เขตและระดับประเทศแล้วหาค่าเฉลี่ย
ด้านเด็ก
เพิ่มเรื่องสิทธิประโยชน์ของเด็ก6 เดือน- 5 ปี ต้องได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็กจึงได้เพิ่มตัวบ่งชี้ความสำเร็จขึ้นมาคือ
1.อัตราเด็ก6-12เดือนได้รับการคัดกรองภาวะซีด
2.อัตราเด็กมีภาวะซีดได้รับการแก้ไข
2. ประเด็นAppreciation
Scoring ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของอำนวยการอัตราสถานบริการสาธารณสุขได้รับการประเมินมาตรฐาน “ รพ.มาตรฐานแม่และเด็ก” ให้แบ่งเป็น 3 ระดับคือ
– รพศ./รพท.
-รพช.
-รพ.สต.
3.ประเด็น PHB&DHB (partnership excellence)
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลง wording คือ
1.สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการได้มาตรฐาน รพ แม่และเด็ก เปลี่ยนเป็นสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการตามมาตรฐาน “ตำบลจัดการสุขภาพด้านแม่และเด็ก”
2.บุคลากรสาธารสุขได้รับการยอมรับเป็นผู้นำด้านแม่และเด็ก(Health Leader)เปลี่ยนเป็นบุคลากรภาคีสุขภาพได้รับการยอมรับเป็นผู้นำด้านแม่และเด็ก (Health Leader)
4.ประเด็น PIRAB
ศูนย์อนามัยเสนอให้ update ข้อมูลขึ้น web ของ สสจ. หรือไม่ก็อาจเปิด pop up web ของศูนย์อนามัย เพื่อให้เครือข่าย(สสจ.) up date ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ โดยไม่ต้องโทรถาม ซึ่งตรงนี้ทาง สสจ.แต่ละจังหวัดยังไม่เห็นด้วยให้ใช้วิธีการสื่อสารไปก่อน
5. ประเด็น Empowerment.
ไม่มีเปลี่ยนแปลง