อาทิตย์. เม.ย. 5th, 2020

ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบล เด็กพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ สู่เด็ก 0-5 ปี สูงสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560

2 min read
aus65j5wfjfszvetxy_coca0ibkb7zq_frykc9g8x8ouf9rjcs2fjn9dzfat2umf17uwcgd8miq2rargfuwneo-k3tnlbzfic2sr

วันที่ 20  เมษายน 2560      
นางสาวอุษนีย์  อังศุวัฒนากุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิด    การประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การดำเนินงานตำบลเด็กพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ในกิจกรรม “การประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบล เด็กพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ สู่เด็ก 0-5 ปี สูงสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี 2560” ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

tn9eazjz90om8pvsr9yw-qiwkqobcdtqthjoc-uq-t38an-w3w8e9io1ncjkcurf8tzlmclhrxllzoywxtszeby4lzwuhnmlmmsh

01
aus65j5wfjfszvetxy_coca0ibkb7zq_frykc9g8x8ouf9rjcs2fjn9dzfat2umf17uwcgd8miq2rargfuwneo-k3tnlbzfic2sr

eapmtabe45na6eti4qmyfoohrvdd-34kcpf4rktoj5ixr1prysq3cysycebwmvfj0lxvzsixnvxkc66nscvtm9dpxuelxzooslbt