จันทร์. เม.ย. 6th, 2020

การประชุมพัฒนาศักยภาพการตรวจพัฒนาการเด็ก

4 min read
bxinwmvizwpcizwnj_nngfe_bbrnt7k921jhkszy2tbr-b7eqjjtlmimwiib4ms2xrfdxg694qfw6gmuwp05fjeztbhx2pirhm7n

การประชุมพัฒนาศักยภาพการตรวจพัฒนาการเด็ก

วันที่ 10 มีนาคม 2560 (09.00-10.00น) นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ทักษะการตรวจพัฒนาการเด็ก และการเฝ้าระวังติดตามสูงดีสมส่วน โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนวิทยากรจากกรมอนามัย โดยมีจนท. ผู้รับผิดชอบงานและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี ชั้น2อาคารเวชศาสตร์ใต้น้ำ รพศ.วชิระภูเก็ต / งานเลขานุการและอำนวยการ

เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพการตรวจพัฒนาการเด็ก”
วันที่ 10 มีนาคม 2560 (09.00-10.00น) นพ.จิรพันธ์. เต้พันธ์ นายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ทักษะการตรวจพัฒนาการเด็ก และการเฝ้าระวังติดตามสูงดีสมส่วน โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนวิทยากรจากกรมอนามัย โดยมีจนท. ผู้รับผิดชอบงานและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี ชั้น2อาคารเวชศาสตร์ใต้น้ำ รพศ.วชิระภูเก็ต / งานเลขานุการและอำนวยการ

bxinwmvizwpcizwnj_nngfe_bbrnt7k921jhkszy2tbr-b7eqjjtlmimwiib4ms2xrfdxg694qfw6gmuwp05fjeztbhx2pirhm7n b-ezbgna-emst66i08btj3dyd5ndm1kh0xnsshhobesb0c8iqwkl36fhlfos-k1yroloiflpr64y_yqka3zk_f1ow0rre9klu6ax
ภาพ/ข่าว : phongpong 2