CLUSTER อำนวยการ

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

วันที่27-29/11/62 ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรมความ […]

Read Me Leave comment

กลุ่มอำนวยการเปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

กลุ่มอำนวยการเปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

วันที 15 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานอำนวยการเปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง […]

Read Me Leave comment

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

ทางกองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรค […]

Read Me Leave comment

9 วิธีการออมเงินง่ายๆ สำหรับคนเก็บเงินไม่เก่ง

9 วิธีการออมเงินง่ายๆ สำหรับคนเก็บเงินไม่เก่ง

าวของราคาแพง ค่าใช้จ่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้น สินค้าก็มีแต่ขึ้นราคา แต่ […]

Read Me Leave comment

สอบราคา

มาตรฐานการสอบราคา >> ดาวโหลด

Read Me Leave comment

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. […]

Read Me Leave comment

Action plan

Action plan : กลับสู่หน้าหลัก

Read Me Leave comment

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหร […]

Read Me 1 Comment