โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานอำนวยการได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมทวินโลตัส

>>เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของศูนย์อนามัยที่ 11 ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

>>เพื่อให้โรงพยาบาลได้มาตรฐานคุณภาพสถานบริการ

>>เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้รับบริการทางการแพทย์และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม

>>เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11

โดยมี ดร. สมพร รัตนพันธ์ หัวหน้าศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลท่าศาลา เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ นางพจนีย์ ชูเสือหึง เป็นตัวแทนของกลุ่มงาอำนวยการ23 24 25 26 27 28 2930

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *