ความสำคัญของงานสารบรรณ

ความสำคัญของงานสารบรรณ

งานสารบรรณเป็นงานเกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พ […]

Read Me Leave comment

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานอำนวยการได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศูนย์ […]

Read Me Leave comment

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ดาวน์โหลด

Read Me Leave comment

ตัวชี้วัดกลุ่มงาน อำนวยการ

ตัวชี้วัดกลุ่มงาน อำนวยการ
Read Me Leave comment

ตัวชี้วัดงานพัสดุ พ.ศ. 2563

Read Me Leave comment