ขั้นตอนในการถ่ายเอกสารอย่างถุกต้อง

ขั้นตอนในการถ่ายเอกสารอย่างถุกต้อง

ขั้นตอนการถ่ายเอกสาร 1. วางต้นฉบับที่จะถ่ายเอกสารคว่ำหน้าลงบนแผ่น […]

Read Me Leave comment

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานอำนวยการได้เข้าร่วมประชุม “โ […]

Read Me Leave comment