การประชุมกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนผู้รับบริการเพื่อป้องกัน COVID-19

การประชุมกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนผู้รับบริการเพื่อป้องกัน COVID-19

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานอำนวยการได้เข้าร่วมปร […]

Read Me Leave comment

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานอำนวยการได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลศูนย์ […]

Read Me Leave comment

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานอำนวยการได้เข้าร่วมประชุม “โ […]

Read Me Leave comment

กลุ่มอำนวยการเปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

กลุ่มอำนวยการเปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

วันที 15 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานอำนวยการเปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง […]

Read Me Leave comment