การจัดทำบัญชีครัวเรือน

การจัดทำบัญชีครัวเรือน

การจัดทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรา […]

Read Me Leave comment

ข้อควรปฏิบัติที่ควรรู้ และเทคนิคในการขับรถผ่านหมอกควัน

ข้อควรปฏิบัติที่ควรรู้ และเทคนิคในการขับรถผ่านหมอกควัน

ข้อควรปฏิบัติที่ควรรู้ และเทคนิคในการขับรถผ่านหมอกควัน หลีกเลี่ยง […]

Read Me Leave comment

เทคนิคการใช้งานและดูแลรักษารถยนต์

เทคนิคการใช้งานและดูแลรักษารถยนต์

เทคนิคการใช้งานและดูแลรักษารถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าต่า […]

Read Me Leave comment

การดูแลเครื่องปรับอากาศในห้องทำงาน

การดูแลเครื่องปรับอากาศในห้องทำงาน

วิธีการดูแล บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แผงกรองฝุ่น ในเครื่องปรับอ […]

Read Me Leave comment

ความสำคัญของงานสารบรรณ

ความสำคัญของงานสารบรรณ

งานสารบรรณเป็นงานเกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พ […]

Read Me Leave comment

ขั้นตอนในการถ่ายเอกสารอย่างถุกต้อง

ขั้นตอนในการถ่ายเอกสารอย่างถุกต้อง

ขั้นตอนการถ่ายเอกสาร 1. วางต้นฉบับที่จะถ่ายเอกสารคว่ำหน้าลงบนแผ่น […]

Read Me Leave comment

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช

ทางกองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรค […]

Read Me Leave comment

9 วิธีการออมเงินง่ายๆ สำหรับคนเก็บเงินไม่เก่ง

9 วิธีการออมเงินง่ายๆ สำหรับคนเก็บเงินไม่เก่ง

าวของราคาแพง ค่าใช้จ่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้น สินค้าก็มีแต่ขึ้นราคา แต่ […]

Read Me Leave comment