1.พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  >> คลิก  <<

2.ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา >>คลิก <<

3.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  >>คลิก  <<

4.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ >> คลิก <<

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *