-ภาคผนวก ก.  ดาวนโหลด

-ภาคผนวก ข.  ดาวนโหลด

-แบบปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ดาวน์โหลด

-แบบปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดาวน์โหลด

-แบบติดตามปย.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ดาวน์โหลด

-แบบปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน(รอบ 6 เดือน) ดาวนโหลด

-แบบปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน( รอบ 12 เดือน) ดาวนโหลด

 

 

 

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น