ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามราย…
Read More

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 ครั้งที่ 8/2563

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.30 น. ณ …
Read More

สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ >> อ่าน…
Read More

แผนปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน – งบลงทุน ประจำเดือน มิย.2563 ศูนย์อนามัยที่ 11

แผนปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน - งบลงทุน ประจำเดือน มิย.2563 ศูนย์อนามัยที่ 11 >> คลิก <<
Read More