ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน…
Read More

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม- 19 กพ.2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาสัพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม- 1…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างศิลป์

กำหนดวัน  เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวการประเมิน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  ดาวน์โหลด
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562 ตำแหน่งนายช่างศิลป์

กำหนดวัน  เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวการประเมิน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  ดาวน์โหลด
Read More