เขต 11
ลำดับ จังหวัด จำนวน
รวมทั้งหมด
1กระบี่8
2พังงา2
3สุราษฎร์ธานี20
4ระนอง4
5ชุมพร10