พ.ย. 13

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

ดาวโหลดเอกสาร

ส.ค. 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมุลทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร pacs

ก.พ. 09

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ก.พ. 02

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ก.พ. 02

ปรับแผน ครั้งที่ 1/2561

ดาวน์โหลดเอกสารpan1

ต.ค. 05

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบมวลสารในร่างกายประจำสถานบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ก.ย. 28

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ก.ย. 26

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

เม.ย. 21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม 2560

0301

0302

เม.ย. 21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ดาวโหลดเอกสาร

 

0202

Older posts «

'