มี.ค. 04

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการ จำนวน 4 รายการ

ดาวโหลดน์

ส.ค. 23

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ก.ค. 03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อcuff เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน

ดาวน์โหลดเอกสาร

มิ.ย. 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางกาแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางกาแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางกาแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

มิ.ย. 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Older posts «

'