Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

ก.พ. 14

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ก.พ. 03

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาลู่วิ่งไฟฟ้า

ดาวโหลดเอกสาร

ธ.ค. 24

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ จำนวน 1 เครื่อง

พ.ย. 21

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ก.ย. 05

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 29

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 28

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด

ดาวโหลดน์

ส.ค. 09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานเคร่ื่องมือแพทย์ จำนวน ๑๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลด

ส.ค. 07

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 07

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Older posts «

'