Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

มี.ค. 19

ข้อมูลสาระสำคัญทางสํญญาซื้อผ้าสี่เหลี่ยมเย็บสองชั้น จำนวน 3 รายการ

ดาวโหลดน์

ก.พ. 20

ประกาศร่างเอกสารและประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนถนนภายในศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสาร

ก.พ. 14

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ก.พ. 03

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาลู่วิ่งไฟฟ้า

ดาวโหลดเอกสาร

ธ.ค. 24

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ จำนวน 1 เครื่อง

พ.ย. 21

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ก.ย. 05

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 29

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ส.ค. 28

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด

ดาวโหลดน์

ส.ค. 09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานเคร่ื่องมือแพทย์ จำนวน ๑๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลด

Older posts «

'