113

Author's details

Name: 113
Date registered: พฤษภาคม 29, 2015

Latest posts

  1. สาระในสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องจ่ายเแก๊สออกซิเจน) ประจำปี 2563 — กุมภาพันธ์ 5, 2020
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ — กุมภาพันธ์ 3, 2020
  3. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาลู่วิ่งไฟฟ้า — กุมภาพันธ์ 3, 2020
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — มกราคม 22, 2020
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมสิริธรรมชั้น3 ศูนย์อนามัยที่ 11 — มกราคม 17, 2020

Author's posts listings

ก.พ. 05

สาระในสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องจ่ายเแก๊สออกซิเจน) ประจำปี 2563

ดาวโหลด

ก.พ. 03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวโหลด

ก.พ. 03

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาลู่วิ่งไฟฟ้า

ดาวโหลดเอกสาร

ม.ค. 22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

ม.ค. 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมสิริธรรมชั้น3 ศูนย์อนามัยที่ 11

ดาวน์โหลด

ม.ค. 07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ จำนวน 11 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลด

ม.ค. 03

สาระสำคัญของสัญญาซื้อโปรแกรม BMS-Hosxp Activation

ดาวโหลดเอกสาร

ม.ค. 03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม BMS-Hosxp Activation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลด

ธ.ค. 20

สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมากำจัดปลวก บ้านพัก 2 ชั้น จำนวน 7 หลัง

ดาวโหลด

ธ.ค. 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก บ้านพัก 2 ชั้น จำนวน 7 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลด

Older posts «

'